Wiert-Tech

WIERTNICTWO GEOLOGIA

LogoMakr_12w1FO

Geologia

– opinia geotechniczna
– dokumentacja badań podłoża gruntowego,
– projekt geotechniczny
– projekt robót geologicznych
– dokumentacja geologiczno – inżynierska
– osuwiska
– nadzór geologiczny

LogoMakr_3qE9xS

Hydrogeologia

– studnie wiercone i kopane
– badania geofizyczne w celu określenia najlepszego miejsca do wiercenia
– projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą
– dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby ujęcia
– opinia hydrogeologiczna
– operat wodnoprawny (do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody lub
wykonanie urządzenia wodnego)

LogoMakr_0boy5Y

Pompy ciepła

– projekt robót geologicznych na wykonanie otworów
– dokumentacja powykonawcza

LogoMakr_3r5vAh

Wiertnictwo i prace terenowe

– wiercenie otworów geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich 
– wiercenie w asfalcie i betonie
– wiercenie rdzeniowane,
– wykonywanie wykopów i szurfów badawczych
– pompowanie studni kopanych i wierconych
– pobieranie próbek gruntów i wody do badań laboratoryjnych

LogoMakr_8uGCPz

Ochrona środowiska

– geologia pod inwestycje mogące zawsze znacząco i potencjalnie oddziaływać na
środowisko
– opracowania ekofizjograficzne dla planów zagospodarowania przestrzennego

Akty prawne

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868) 
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964)
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2016 r. poz. 2023)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
– Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Galeria

O nas

Firma Wiert – Tech należy do lokalnych liderów w dziedzinie geologii i hydrogeologii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i niezbędną wiedzę. Ciągłe udoskonalanie naszych umiejętności oraz udział w ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach, zapewniają nam nieustanny rozwój, który stał się kluczem do naszego sukcesu oraz pozyskiwania zadowolonych Klientów. Dołącz do nich już dziś! Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z bardzo dużym zaangażowaniem. Stosujemy innowacyjne rozwiązania, które powoli stają się standardem na rynku.
U nas nie musisz wybierać między ceną a jakością. Nasze usługi są zarówno wysokiej jakości oraz posiadają korzystną cenę. Proponujemy państwu jedną z najlepszych ofert na rynku. Skracamy czas realizacji do absolutnego minimum, co pozwoli Państwu cieszyć 100% satysfakcją z naszej oferty. Wypróbuj nas, a przekonasz się że dokonałeś najlepszego wybory wśród firm specjalizujących się w branży geologii i hydrogeologii.

Kontakt

Twoje opinie są dla nas ważne. Niezależnie od tego, czy jest to proste pytanie, czy cenna sugestia, jesteśmy tutaj 24/7. Możesz do nas zadzwonić telefonicznie lub bezpośrednio przez e-mail.

697 108 447
biuro@wiert-tech-ip.pl
Podegrodzie 12, 33-386 Podegrodzie, powiat nowosądecki

Napisz do nas